Mēs Gaujas svētkos 2016

Piedalamies Gaujas Svētku gājienā, kurā plaši pārstāvēti arī Ādažu novada uzņēmēji.